ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Aile Hukuku


Aile hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.

aile huku


Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,

Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

Aile Konutu şerhi konulmasına dair hukuki danışmanlık ve dava takibi.

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili,

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,

Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım,dava açılması ve takibi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi