Blog
sabit tente

Dünyanın ilk kadın hakları bildirgesi ‘Seneca Falls’ın 169. yıldönümü


169 yıl önce bugün ABD’li süfrajet Elizabeth Cady Stanton, ‘tarihin ilk kadın bildirgesi’ olan Seneca Falls’i yazdı. Kadınların toplumsal, medeni ve dini alanlardaki durumu ve haklarına değinilen bildirge, çoğunluğu kadın olan delegelerin oylarıyla kabul edildi ve Süfrajet Hareketi’nin mihenk taşlarından biri haline geldi.


169 yıl önce bugün, 19 Temmuz 1848’te, New York’ta ABD’li süfrajet Elizabeth Cady Stanton tarihin ilk kadın bildirgesini yazdı. Bildirgenin içeriği, takip eden günde gerçekleşen toplantıda tartışıldı ve imzaya açıldı. 300 katılımcının 100’ü tarafından imzalanan bildirgede, ‘evet’ oyu verenlerin birçoğunun kadın olması dikkat çekmişti. İsmini toplantının gerçekleştiği yerden alan Seneca Falls Bildirgesi’nde ‘kadınların toplumsal, medeni ve dini alanlardaki durumu ve hakları’na yer veriliyordu. ‘Kadın ve erkek eşit yaratılmıştır’ İmzalayanlar, mevcut baskıcı Hıristiyan mezheplerinden ve tarikatlarından memnun olmayanlardı. Bildirgenin en önemli kısmı ise “Kadınlar ve erkekler eşit yaratılmışlardır” ifadesiydi. Elizabeth Cady Stanton, Seneca Falls Bildirgesi’ni kadın hakları hareketinin başlangıcı olarak gördü ve ‘oy hakkı’ için mücadele veren Süfrajet Hareketi’nin 19’uncu yüzyılın son çeyreğindeki yükselişi de onun bu görüşünü destekledi.