ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

İcra İflas Hukuku
Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas işlemleri, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.