ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Kişiler Hukuku


Kişiler hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.


Gerçek Kişiler Hukuku

Gerçek kişiler, insanlardır yani hakların ve borçların sahibi canlılardır. Gerçek kişiler hukuku insanların doğumla veya ergin olmakla kazanmış oldukları bazı hakları düzenler.

Tüzel Kişiler Hukuku

Tüzel kişiler; kendilerine kişi olma, hak ve borç sahibi olabilme yetkisi tanınmış özel niteliklere sahip insan ve mal topluluklarıdır. Örneğin; vakıflar ve dernekler tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler hukuku ise tüzel kişilerin kurulması, hakları gibi konuları ele almaktadır.

İsim veya soyadın değiştirilmesi davası

Gaiplik davası

Cinsiyet değiştirme davaları

Dernek ve vakıfların kuruluşu konusunda hukuki destek

Evlatlıktan ret davası

Soy bağının reddi Davası

Vesayet ve Vasi Tayini

Yaş düzeltme davaları