ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku


Taşınmaz (Gayrimenkul) hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Ortaklığın giderilmesi davaları

Ortaklığın giderilmesi davası tüm paydaşlara karşı açılır. Bu davada görevli mahkeme  Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkemesi ise; taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Gayrimenkul üzerinde birden fazla kişi hak sahibi olduğu, ancak payların belli olmadığı durumlar elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılır, iştirak halindeki mülkiyet olarak da bilinir. Genellikle miras yolu ile kalan gayrimenkullerde elbirliği mülkiyet söz konusudur.

Paylı mülkiyet ise maddi olarak bölünmüş olmayan bir gayrimenkulün  tamamına birden çok kişinin belirli paylarla malik olmasıdır (TMK m. 688)  Müşterek mülkiyet olarak da bilinir, paydaşlar kendi payı üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir.

Tapu İptali ve Tescil, Müdahalenin  Önlenmesi ve  Haksız İşgalden doğan Ecrimisil davaları

Taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ,kaldırılması ve taşınmazların alım ve satımı işlemlerine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,

Taşınmaz satım sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı gibi sözleşme ve metinlerin hazırlanması,

Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve taşınmaza ilişkin diğer uyuşmazlıklar hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.