ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Taşınmaz Hukuku


Tapu iptali ve tescil davaları, Ecrimisil davaları, Müdahalenin Önlenmesi davaları.


Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu), Önalım davaları, Taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ,kaldırılması ve taşınmazların alım ve satımı işlemlerine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti, Taşınmaz satım sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı gibi sözleşme ve metinlerin hazırlanması, Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve taşınmaza ilişkin diğer uyuşmazlıklar hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.